ยินดีต้อนรับสู่ เส้นชัยลวดตาข่าย (senchaiwiremesh.com)

 

 

วดตาข่าย ลวดตาข่ายถัก ลวดตาข่ายทอ ตาข่ายม้วน
าข่ายทำรั้ว รั้วตาข่ายถัก ลวดสานชุบซิงค์ ตาข่ายถัก
Chain link fencing Chain link wire netting


• ลวดตาข่าย / ลวดตาข่ายถัก / ลวดตาข่ายทอ / ตาข่ายม้วน

  ตาข่ายทำรั้ว / รั้วตาข่ายถัก / ลวดสานชุบซิงค์ / ตาข่ายถัก

  Chain link fencing / Chain link wire netting

 


ลวดตะแกรง ลวดตาข่ายสาน ตะแกรงลวดสานชุบซิงค์
ลวดหยิก ตะแกรงลวดสาน ตะแกรงสาน ตะแกรงลวดหยิก
ะแกรงตัวหนอน Crimped Wire Mesh Square Wire Mesh


• ลวดตะแกรง / ลวดตาข่ายสาน / ตะแกรงลวดสานชุบซิงค์

  ลวดหยิก / ตะแกรงลวดสาน / ตะแกรงสาน / ตะแกรงลวดหยิก

  ตะแกรงตัวหนอน / Crimped Wire Mesh / Square Wire Mesh

 


ลวดหนาม ลวดหนามชุบสังกะสี ลวดหนามชุบซิงค์ ลวดหนาม Galvanized Barbed Wire


• ลวดหนาม / ลวดหนามชุบสังกะสี / ลวดหนามชุบซิงค์

  รั้วลวดหนาม / Galvanized Barbed Wire

 


ลวดหนามทหาร ลวดหนามหีบเพลง razor barbed wire


• ลวดหนามหีบเพลง / ลวดหนามทหาร / Razor Barbed Wire

 


ลวดกรงไก่ ตะแกรงกรงไก่  ลวดตาข่ายกรงไก่ 
วดตาข่ายสี่เหลี่ยม ตะแกรงกรงนก ตะแกรงฉาบปูน
าข่ายฉาบปูน ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมชุบสังกะสี ตาข่ายกรงไก่

• ลวดกรงไก่ / ตะแกรงกรงไก่ / ลวดตาข่ายกรงไก่ /

  ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม / ตะแกรงกรงนก / ตะแกรงฉาบปูน /

  ตาข่ายฉาบปูน / ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมชุบสังกะสี / ตาข่ายกรงไก่

 


ลวดชุบสังกะสี ลวดขาว ลวดชุบกัลวาไนซ์
วดชุบซิงค์  Hot Dip Galvanized Wire


• ลวดชุบสังกะสี / ลวดชุบกัลวาไนซ์ / ลวดขาว /

  ลวดชุบซิงค์ / Hot Dip Galvanized Wire

 


ลวดผูกเหล็ก ลวดดำ annealing wire


• ลวดผูกเหล็ก / ลวดดำ / Annealing Wire

 เส้นชัยลวดตาข่าย // Senchaiwiremesh

25/4 หมู่ที่ 4 ถนนไสวประชาราษฎร์(ถ.พระองค์เจ้าสาย) คลองสี่

ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150